Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Nu Horizons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wojciecha Górskiego 6 lok. 81-82, 00-033 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000263874, posiadająca NIP: 701-00-34-151 i REGON: 140681744 (dalej: „Nu Horizons”)
Inspektorem Ochrony Danych w Nu Horizons jest Krzysztof Podmagórski, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: iodo@nuhorizons.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 370 24 44
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu udostępnienia ebooka oraz przesyłania na podany adres e-mail materiałów i informacji handlowych, marketingowych oraz promocyjnych związanych z działalnością Nu Horizons
Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przechowywane aż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Jako NU Horizons działamy w branży MICE od 2006 roku. Zrealizowaliśmy w tym czasie ponad 3000 eventów. W nowej rzeczywistości stworzyliśmy brand Digital_NUH dedykowany wyłącznie wydarzeniom on-line.

Polish